Ľudové misie
Menších bratov Kapucínov
Úvod
Misie
Bratia
Program
Boli sme
Kontakt


Ľudové misie

Naše bratstvo vykonáva inú pastoráciu akú zvyčajne poznáme. Pri našom dome sa nenachádza kostol ako popri iných našich kapucínskych kláštoroch a domoch. Bratia Jozef, Félix a Marián tvoria základ misijného tímu. Konajú ľudové misie po celom Slovensku. Úlohou misií je duchovná obnova farností. Prečo? Cirkev vo svojich počiatkoch krstila iba konvertitov. Dnes má však aj inú úlohu: evanjelizovať pokrstených. V prvých rokoch kresťanstva bola Cirkev misionárska a ohlasovala dobrú zvesť v celom dovtedy známom svete. Dnes sa však sama stáva objektom misií a potrebuje evanjelizáciu zvnútra. Príkaz zmŕtvychvstalého Krista, ktorý dal svojim učeníkom ísť až na kraj sveta ohlasovať evanjelium a krstiť tých, ktorí sa obrátia, sa zmenil na: "Choďte a evanjelizujte pokrstených". Ďalej pastoračne vypomáhame v okolitých kostoloch (najmä v kapucínskych - Bratislava, Pezinok), doprevádzame deti, mládež i rodiny na rôznych táboroch, konáme exercície a duchovné obnovy pre mnohé cieľové skupiny rôzneho veku, zameriavame sa na pomoc sociálne slabým skupinám a duchovne vedieme veriacich. Najnovšie vypomáhame v nemocnici - Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. Sme v službe otvorení pre kohokoľvek a kedykoľvek.